Płatności i reklamacje - Strefa Płatnego Parkowania

Szanowni Kierowcy. Witamy na stronie, która umożliwia składanie reklamacji dotyczących m.in opłat dodatkowych nałożonych z tytułu postoju bez ważnego biletu parkingowego oraz szybkie wnoszenie opłat dodatkowych. Procedura reklamacyjna dotyczy wyłącznie zdarzeń zarejestrowanych w Strefie Płatnego Parkowania w Bielsku-Białej.

W celu usprawnienia i przyspieszenia obsługi reklamacji prosimy o zapoznanie się z poniższymi zasadami:

  • Przed złożeniem reklamacji i podjęciem kontaktu zachęcamy do zapoznania się z działem Pytania i Odpowiedzi (FAQ). Znajdą tu Państwo najważniejsze informacje dotyczące podstaw nałożenia opłaty dodatkowej oraz całej procedury windykacji należności i reklamacji.
  • Kierowca kwestionujący zasadność wystawienia wezwania do uiszczenia opłaty dodatkowej ma prawo do wniesienia reklamacji przy użyciu poniższego Formularza. Po wypełnieniu wszystkich obowiązkowych pól i wysłaniu zgłoszenia kierowca zyskuje dostęp do szczegółowych informacji o swoim wezwaniu, w tym do dokumentacji fotograficznej.
  • W przypadku, gdy skorzystanie z formularza nie jest możliwe (np. zgubiony druk wezwania), istnieje możliwość złożenia reklamacji drogą mailową lub pocztą tradycyjną z podaniem m.in. nr rej. pojazdu, daty zdarzenia.
  • Reklamacje nie są przyjmowane telefonicznie. Pracownicy Działu Parkingów i SPP udzielają jedynie informacji w zakresie podstaw prawnych oraz obsługi windykacyjnej.
  • Reklamacje rozpatrywane są w kolejności ich zgłoszeń.

Opłać wezwanie

Aby szybko i wygodnie wnieść opłatę dodatkową możesz wybrać opcję przelewu online. Płatność elektroniczna realizowana jest za pośrednictwem systemu PayU. Po naciśnięciu przycisku "Płacę" należy podać numer wezwania (zawiadomienia).

Płacę

Formularz zgłoszenia reklamacji

Pola oznaczone (*) są bezwzględnie wymagane. Unikalny numer wezwania pozwala automatycznie określić lokalizację parkingu. Na adres e-mail podany w formularzu zostanie wysłany indywidualny link umożliwiający zalogowanie się do portalu, w którym znajdują się szczegóły dotyczące danego wezwania, m.in. dokumentacja fotograficzna potwierdzająca parkowanie bez ważnego biletu.


Dodaj załącznik


Nie możesz skorzystać z formularza?

Korzystanie z formularza zgłoszeniowego jest zalecaną formą składania reklamacji. Przynosi znaczne korzyści, ponieważ przyspiesza i automatyzuje proces przetwarzania danych, a kierowcy daje dostęp do dodatkowych informacji.

Jeżeli z jakiegoś powodu nie jest możliwe użycie formularza, należy skorzystać z jednego z dwóch poniższych sposobów składania reklamacji. Prosimy o zwrócenie uwagi, aby oprócz uzasadnienia i opisu sytuacji związanej z nałożeniem opłaty, odwołanie zawierało przynajmniej numer rejestracyjny pojazdu.

sekretariatspp@mzd.bielsko.pl

Dział Parkingów i Strefy Płatnego Parkowania
Miejskiego Zarządu Dróg w Bielsku-Białej
ul. Mostowa 1
43-300 Bielsko-Biała

Infolinia: tel. 33 472 60 00

Informacje dotyczące opłat dodatkowych i procedury windykacji należności udzielane są od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 do 15:30.
UWAGA: Pracownicy Działu parkingów i SPP nie przyjmują reklamacji składanych telefonicznie.

Pytania i odpowiedzi (FAQ)

Co zrobić jeśli dostałem wezwanie do uiszczenia opłaty dodatkowej mimo, że wykupiłem bilet?

Na bilecie pobranym z parkomatu wydrukowany jest przedział czasowy, w którym dany pojazd może zajmować miejsce postojowe w SPP. Stanowi on dowód i informację w przypadku przeprowadzania ewentualnej kontroli. Wystawione wezwanie do uiszczenia opłaty dodatkowej oznacza, że:
a) bilet umiejscowiony był w sposób uniemożliwiający zweryfikowanie przedziału czasowego;
b) na kokpicie pojazdu za przednią szybą nie pozostawiono biletu;
c) błędnie wpisano nr rejestracyjny pojazdu w trakcie zakupu biletu;
d) upłynął termin ważności biletu i kontroler stwierdził brak ważnego biletu uprawniającego do postoju.
W przypadku wariantów a), b) i c) można wnieść reklamację dołączając kopię posiadanego biletu. W przypadku wariantu d) należy uiścić opłatę dodatkową zgodnie z wezwaniem.

Czy wezwanie do uiszczenia opłaty dodatkowej wystawione w miejscu postojowym pozbawionym oznakowania poziomego jest zasadne?

Tak jest zasadne i należy je opłacić. Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie siedmiu sędziów, podejmując dnia 09 października 2017 r. Uchwałę II GPS 2/17 stwierdził, że płatne miejsca postojowe w obszarze określonym znakami D-44 i D-45 co do zasady powinny być wyznaczone za pomocą znaków pionowych D-18 i poziomych P-18. Jednocześnie Sędziowie rozróżnili ich funkcje wskazując, że to znaki pionowe D-18 informują o sposobie korzystania z drogi oraz uznali je za wystarczające do wyznaczenia płatnego miejsca postojowego.

Co powinienem zrobić jeśli wezwanie do uiszczenia opłaty dodatkowej jest nieczytelne lub je zgubiłem?

Należy skontaktować się z telefonicznie Działem Parkingów i SPP pod nr tel. (33) 472 60 00 lub mailowo pod adresem: sekretariatspp@mzd.bielsko.pl w celu identyfikacji sprawy.

Otrzymałem wezwanie do uiszczenia opłaty dodatkowej w sytuacji awarii parkomatu, dlaczego?

Opłata za postój w SPP jest obowiązkiem ustawowym wynikającym z mocy przepisów ustawy o drogach publicznych. Ustawa ta nie określa szczególnych przypadków, które powodowałyby zwolnienie z tego obowiązku np. awaria parkomatu. W sytuacji takiej należy skorzystać z innego najbliższej położonego urządzenia. Na każdym parkomacie znajduje się informacja o lokalizacji najbliższego urządzenia.

Dlaczego dostałem upomnienie skoro opłaciłem już wezwanie do uiszczenia opłaty dodatkowej?

1. Dokonując przelew zabrakło danych identyfikacyjnych, jak: numer rejestracyjny pojazdu lub/i numer wezwania lub też dane zostały przesłane szczątkowo i sprawa nie została zidentyfikowana. Bezzwłocznie należy skontaktować się z Działem Parkingów i SPP.
2. Upomnienie zostało wystawione przed zaksięgowaniem opłaty za wezwanie. W sytuacji takiej należy uregulować koszty otrzymanego upomnienia.

Jak mogę zapłacić opłatę dodatkową?

1. W dowolnym parkomacie skanując kod QR zamieszczony na wezwaniu do uiszczenia opłaty dodatkowej. Na stronie internetowej www.parkowaniebielsko.pl znaleźć można film instruktarzowy dotyczący m.in. sposobu wnoszenia opłaty dodatkowej w parkomacie.
2. Przelewem bankowym na konto MZD. Na wezwaniu do uiszczenia opłaty dodatkowej zamieszczony jest nr konta bankowego. Aby poprawnie i skutecznie dokonać płatności należy w tytule przelewu podać numer wezwania oraz numer rejestracyjny pojazdu.
3. W kasach MZD:
a) Dział Parkingów i Strefy Płatnego Parkowania, ul. Mostowa 1, 43-300 Bielsko-Biała, kasa czynna: 7:30 - 15:00 (przerwa: 10:00 – 12:00);
b) Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej, ul. Michała Grażyńskiego 10, 43-300 Bielsko-Biała, kasa czynna: 8:00 – 15:00 (przerwa: 12:00 – 14:00).

Dlaczego mimo wyłożonej na kokpicie pojazdu karty osób niepełnosprawnych dostałem wezwanie do uiszczenia opłaty dodatkowej?

Pojazdy posiadające kartę parkingową osoby niepełnosprawnej mogą parkować nieodpłatnie w Strefie Płatnego Parkowania w Bielsku-Białej tylko i wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych, w tym celu istotne jest pozostawienie karty osoby niepełnosprawnej na kokpicie pojazdu.

W trakcie postoju mój samochód został uszkodzony, nie wiem kto jest sprawcą, co powinienem zrobić? Czy administrator parkingu wypłaci mi zadośćuczynienie?

Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w czasie parkowania i nie odpowiada za pozostawiony na parkingu pojazd, jego wyposażenie ani inne rzeczy pozostawione przez użytkownika. W związku z tym należy zastosować standardową procedurę zgodnie z zasadami prawa. Szkodę należy zgłosić Policji i swojemu ubezpieczycielowi. Zalecamy też udokumentowanie zdjęciowe skutków powstałego zdarzenia.

Co jeśli nie uiszczę opłaty dodatkowej w wymaganym terminie?

Opłata dodatkowa będzie dochodzona w drodze postępowania egzekucyjnego zgodnie z m.in. przepisami Ustawy o Postępowaniu Egzekucyjnym w Administracji, z wykorzystaniem danych Właściciela Pojazdu uzyskanych z Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK). Właściciel pojazdu zostanie obciążony dodatkowymi kosztami (np. kosztami upomnienia).